مریم مقدس

هر روز من...


عاقبت دختري از نسل ما خوشبخت خواهد شد!؟


بـرآے دُخـتـَـرم آرزوے خــوشــبـخـتـے مــے‌ڪُــنــم،

مــاבَرم هــم بـــراے مَـטּ  آرزوے خــوشبـخـتے ڪَرבه بود،
و مـــآבَرش هــمـــ بـــرآے ِ مــآבَرم...
نــآ اُمیــב نیـــستــمــ !
یــڪ روز عــآقـبتـــــ ...
בُختـــرے از نـَسـل ِ مـــآ خـُــوشبــخـتــــ خـــوآهــב شُـــב...!!!


|شنبه یکم تیر 1392| 22:18|مریم مقدس|  BlockeD  


Fln|جمعه دوم اسفند 1392| 22:54|مریم مقدس|

هه!؟


تا ي حدي بات راه ميام

از حدش كه بگذره از روت رد مـــيشمــ

از حدش گذشت..!|دوشنبه هفتم بهمن 1392| 13:52|مریم مقدس|

آيــه!!


بعضی از آیاتــــ هستند کـــ وقتی میخــونمــ شـرمنده خــدا میشمــ....                                                                                                                                  

 مثل همیــن آیــه :  

  الیس الله بکاف عبده ..؟!

 آیـــا خـــدا بـــرای بندگـــآنـش کــآفــی نیستـــــ ؟!


|دوشنبه هفتم بهمن 1392| 13:50|مریم مقدس|

يـــ سريـــ آدمـــا!


يـــه سريــ آدمــام هستن كــه نبــايــد بآشن..

ممنـــونــ ميشمــ خودشــونــ همكــاري كننـــ :)|جمعه چهارم بهمن 1392| 11:7|مریم مقدس|

آدما!!؟


آבمـهـآ آنـقـבر زوב عـوضـ مـےشـونـב

آنـقـבر زوב ڪـﮧ تـو فـرصـت نـمـےڪـنــے

بـﮧ سـاعتـتــ نـگــآهــے بیـآنـבآزـے

و ببیـنــے چـטּـב בقـیـقـﮧ بـیـט

בوستــےـهــآ تـآ בشمـنــےـهـآ فـآصـلـﮧ افـتــــآבه

…!


|سه شنبه یکم بهمن 1392| 15:37|مریم مقدس|

قطار...


قطار باید اسیر ریل بماند چون نتیجه آزادیش فاجعه است !|چهارشنبه بیست و پنجم دی 1392| 12:57|مریم مقدس|

شروع جهالت؟!


مــزرعـه را ملـــخ هــا جــویــدنــد !

و مــا بــــرایِ  کـلاغهــا متـــرسک سـاختــــیم !

و ایـن بــود شــروعِ  جـــــهالــت !|چهارشنبه بیست و پنجم دی 1392| 12:55|مریم مقدس|

زندگي!!!


زندگی سزای کسی ست که به شکم مادرش لگد میزند !!!|چهارشنبه بیست و پنجم دی 1392| 12:52|مریم مقدس|

گاهي!


گاهی تنها ماندن، بهای آدم ماندن است!|چهارشنبه بیست و پنجم دی 1392| 11:46|مریم مقدس|

MisS-A