مریم مقدس

هر روز من...


عاقبت دختري از نسل ما خوشبخت خواهد شد!؟


بـرآے دُخـتـَـرم آرزوے خــوشــبـخـتـے مــے‌ڪُــنــم،

مــاבَرم هــم بـــراے مَـטּ  آرزوے خــوشبـخـتے ڪَرבه بود،
و مـــآבَرش هــمـــ بـــرآے ِ مــآבَرم...
نــآ اُمیــב نیـــستــمــ !
یــڪ روز عــآقـبتـــــ ...
בُختـــرے از نـَسـل ِ مـــآ خـُــوشبــخـتــــ خـــوآهــב شُـــב...!!!


|شنبه یکم تیر ۱۳۹۲| 22:18|مریم مقدس|

!!

چند روز دیگر

امروز 

پارسال می شود

کمی ساده 

اندکی خنده دار

وقدری عادی !

امروز سالهاست می رود 

و 

ما همیشه 

چشممان پی فرداست .

افسوس !

به فکرِ پاییز 

تابستان را 

و به فکر بهار 

زمستان را

فدا می کنیم . 

جشن می گیریم 

عید می گیریم 

و دوباره

همانی می شویم که بودیم 

با اختلافِ

چند تار موی سپید تر !!

 

 


|دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳| 22:52|مریم مقدس|

بـعضـیآ!!

 

به بعضیام باید گفت نه عزیزم اونقدرآم بیــکــآر نیستمـــ

که بخوامـــ حآلهــ تورو بگیرمــــ

مــیــشینم اینجآ این پآمـو میذآرمــ رویــ اونــ پــآمــ

ســرنــوشـــتــ خودشــ دهــنــتــو سـرویــســ مــیــکـــنــهــ :)

 


|یکشنبه ششم مهر ۱۳۹۳| 14:20|مریم مقدس|

ایــــن روزهـــــآ

 

اینجـــا بـﮧ مـَرز بـے تـَفـاوُتـے هـا رسیـבه ام


בلـَــم را בیگــر هیـــچ نمـے لرزانــב !!!

בر مـَـטּ دلهـُــره….

בر مـَـטּ تـــرس….

בر مـَـטּ "احســآس مُــرבه است" !

ایـטּ روزهـآ بــے خـیـآل خیـالـَم شـُבه ام

مـُنتظرَم בنــیـا تـَمـام شـَوב...!!


|یکشنبه ششم مهر ۱۳۹۳| 14:6|مریم مقدس|

فَـــهمــیــده:/

 

به بعضیام باید گفت

برو زیر تانک شاید فهمیده شدی :|

 


|سه شنبه چهاردهم مرداد ۱۳۹۳| 17:32|مریم مقدس|

خــآرجیآ:|

 

פּَظـــیفــه مـآ ایــنـِــ

بـِــ בُنــیآ بیـــآҐ פּَ بـِمــیریـــҐ

{زِنــבگــــے}مــآلـِــ פֿـــآرِجِــیــآســ :|

 


|سه شنبه چهاردهم مرداد ۱۳۹۳| 17:30|مریم مقدس|

گُرگـــ!

 

ایـــن روزهـــا هــــوا خیلـــی غبـــار آلــــود اســـت؛

گـــرگ را از ســـگ نمــی تـــوان تشخیـــص داد !

هنگـــامـــی گـــرگ را می شنـــاسیـــم؛

کـــه دریـــده شـــده ایـــم...

 


|سه شنبه چهاردهم مرداد ۱۳۹۳| 17:27|مریم مقدس|

خـنده تـــلخـ!؟

 

✗בق ڪرבم!

پشت خنـבه هاے تلخـے ڪـﮧ

هيچگاه ڪسے بــﮧ آטּ ها شڪ نڪرב

!


|سه شنبه چهاردهم مرداد ۱۳۹۳| 17:22|مریم مقدس|

گرمــ نـمیگیرَمـ!

 

با هــرکســی گــرمــ نــمــیــگــیــرمـ

تـــو بــذار پآی غـــرورمــ

مـــنــ مــیــذارمــ پــایــ

شــــعـورمـ:)

 


|جمعه دوم اسفند ۱۳۹۲| 22:54|مریم مقدس|

هه!؟


تا ي حدي بات راه ميام

از حدش كه بگذره از روت رد مـــيشمــ

از حدش گذشت..!|دوشنبه هفتم بهمن ۱۳۹۲| 13:52|مریم مقدس|

MisS-A